ملودی قلب من

This Will Destroy You - Quiet

دارم دیوونه میشم ! دیگه هیچی برای امید داشتن وجود نداره تو اینجا... .تا ساعت 3 شب بیدار بودم... آخرشم این.


تاریخ ارسال: شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1388 ساعت 06:54 ق.ظ | نویسنده: Mr.Hani 7 نظر

Rezaya - Koja Donbalet Begardam

کجایی....

تاریخ ارسال: جمعه 22 خرداد‌ماه سال 1388 ساعت 03:51 ب.ظ | نویسنده: Mr.Hani 2 نظر

Coldplay - Life In Technicolor


تاریخ ارسال: دوشنبه 18 خرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:46 ق.ظ | نویسنده: Mr.Hani 2 نظر

cold play - viva la vida

I used to rule the world
من انتخاب شدم برای فرمانروایی جهان
Seas would rise when I gave the word
 دریاها میخوان به پا خیزن وقتی که من از دنیا دزدی میکنم
Now in the morning I sweep alone
و من در صبح به تنهایی بلند میشم
Sweep the streets I used to own
تمیز میکنم خیابان هایی رو که برای داشتنشون انتخاب شدم
I used to roll the dice
...
Feel the fear in my enemy's eyes
ترسی که تو چشم های سربازان دشمنه حس میکنم
Listen as the crowd would sing
صدای خوندن جمعیت رو میشنوم :
"Now the old king is dead! Long live the king!"
حالا که پادشاه قدیمی مرده , عمر طولانی برای شاه جدید
One minute I held the key
یک لحظه کلید رو نگر داشتم
Next the walls were closed on me
دفعه ی بعدی دیوار ها به روم بسته بودنند
And I discovered that my castles stand
و من پیدا کردم این قلعه ایه که جلوی من ایستاده
Upon pillars of salt, and pillars of sand
روی ستون نمکی و روی ستون های شنی
I hear Jerusalem bells are ringing
من صدای زنگ های اورشلیم رو شنیدم
Roman Cavalry choirs are singing
سواره نظام رومی اواز سر داده اند
Be my mirror my sword and shield
در اینه شمشیر و لباس جنگیم رو میبینم
My missionaries in a foreign field
نیروی کمکی من تو صحرا گیر افتاده
For some reason I can't explain
به دلایلی نمیتونم توضیحش بدم
Once you go there was never, never an honest word
یک بار در اونجا قرار بگیر ؛ دیگه هرگز نمیتونی کلمه ی درست کار رو بگی
That was when I ruled the world
این زمانی بود که من بر جهان حکمرانی کردم
It was the wicked and wild wind
این باد خشمگین داره بدجوری میوزه
Blew down the doors to let me in.
درها رو هل میده تا من وارد شم
Shattered windows and the sound of drums
خرد شدن شیشه ها ( پنجره های شهر ) و صدای تبل ( سپاه رومی)
People couldn't believe what I'd become
مردم نمیتونن باور کنن من چیکار کردم
Revolutionaries Wait
یه صبر انقلابی
For my head on a silver plate
برای گذاشتن کلاه نقره ایم
Just a puppet on a lonely string
فقط یه عروسک خیمه شب بازی تنها ( پادشاه )
Oh who would ever want to be king?
اه تا حالا کسی خواسته پادشاه باشه؟
I hear Jerusalem bells are ringing
Roman Cavalry choirs are singing
Be my mirror my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
I know Saint Peter won't call my name
من میدونم پیتر نمیخواد اسم منو بیاره ( شخصیت روحانی روم )
Never an honest word
But that was when I ruled the world
(Ooooh Oooh Oooh)
.(2)


تاریخ ارسال: شنبه 16 خرداد‌ماه سال 1388 ساعت 11:19 ق.ظ | نویسنده: Mr.Hani 3 نظر

a-ha - take on me

تاریخ ارسال: جمعه 15 خرداد‌ماه سال 1388 ساعت 04:43 ب.ظ | نویسنده: Mr.Hani 3 نظر

Shayne Ward - No Promises


Hey baby, when we are together, doing things that we love.
هی عزیزم، وقتی ما با هم هستیم، کارایی رو که دوست داریم رو انجام می دیم
Every time you're near I feel like I’m in heaven, feeling high
هر وقت نزدیکمی احساس می کنم که تو بهشتم انگار تو ابرام
I don’t want to let go, girl.
نمیخوام دست از سرت بردارم دختر
I just need you to know girl.
میخوام بدونی که دختر
I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,
نمیخوام دور شم از تو، عزیزم تو تنها کسی هستی که امشب بهش نیاز دارم
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms Here tonight
عزیزم، الان نیاز دارم که بقلت کنم محکم،  من فقط میخوام در آغوشت بمیرم امشب
Hey baby, when we are together, doing things that we love.
هی عزیزم، وقتی با همیم، کارایی رو که دوس داریم رو می کنیم
Every time you're near I feel like I’m in heaven, feeling high
هر وقت نزدیکمی احساس می کنم که تو بهشتم انگار تو ابرام
I don’t want to let go, girl.
نمیخوام دست از سرت بردارم دختر
I just need you to know girl.
میخوام بدونی که
I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,
نمیخوام دور شم، عزیزم تو تنها کسی هستی که امشب بهش نیاز دارم
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms
عزیزم، الان نیاز دارم که بقلت کنم محکم،  من فقط میخوام در آغوشت بمیرم
I don’t want to run away, I want to stay forever, through Time and Time..
No promises
نمیخوام دور شم، میخوام تا همیشه با تو باشم، هر لحظه و هر لحظه
I don’t wanna run away, I don’t wanna be alone
No Promises
نمیخوام دور شم، نمیخوام تنها باشم
Baby, now I need to hold you tight, now and forever my love
No promises
عزیزم، حالا نیاز دارم که محکم در آغوشت بگیرم، الان و برای همیشه عزیزم
I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,
No promises.
نمیخوام فرار کنم، تو تنها کسی هستی که امشب بهش نیاز دارم
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms
عزیزم، به این نیاز دارم که محکم بقلت کنم و میخوام در آغوشت بمیرم
I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,
No promises.
نمیخوام دور شم، عزیزم تو تنها کسی هستی که امشب بهش نیاز دارم
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms
Here tonight.
عزیزم، الان نیاز دارم که بقلت کنم محکم،  من فقط میخوام در آغوشت بمیرم امشب
تاریخ ارسال: دوشنبه 11 خرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:16 ق.ظ | نویسنده: Mr.Hani 2 نظر

Enrique Iglesias - Dont You Forget About Me

They say love is just a game
اون ها میگن که عشق فقط یه بازیه
They say time can heal the pain
اون ها میگن که مرور زمان میتونه مرهم درد (عشق) باشه
sometimes you win, sometimes you lose
گاهی اوقات تو می بری ، گاهی اوقات می بازی
And I guess its just a fool
و من حس می کنم که احمقی بیش نیستم
I keep holding on to you
من باز هم برای تو صبر میکنم
I told you once you were the one
من یکبار به تو گفتم که تو تنها کس من هستی
you know that I die for you
تو میدونی که من برات میمیرم
oh I will hurts to see you go
و  با رفتن تو من ضربه میخورم
oh this time you should know
در این لحظه تو باید بدونی
I won't try to stop you
که من تلاشی برای متوقف کردن تو نمی کنم
Don’t you forget about me baby
هیچ چیز رو درباره من فراموش نکن عزیزم
Don’t you forget about me now
هیچ چیز رو درباره من الان فراموش نکن
Some day you'll turn around and ask me
یه روزی تو برمیگردی و از من میپرسی
Why did I let you go
چرا من تو رو ترک کردم ؟
So you try to freak a smile
خوب ، تو داری وانمود میکنی که داری لبخند میزنی
You don’t wanna break my heart
چونکه تو نمیخوای قلب من رو بشکنی
I can see that you're afraid
من میتونم ترس رو توی وجودت ببینم
But baby it’s to late
اما دیگه خیلی دیره عزیزم
coz I’m already dying
چونکه من در حال مرگم
Don’t you forget about me baby
هیچ چیز رو درباره من فراموش نکن عزیزم
Don’t you forget about me now
هیچ چیز رو درباره من الان فراموش نکن
Some day you'll turn around and ask me
یه روزی تو برمیگردی و از من میپرسی
Why did I let you go
چرا من تو رو ترک کردم ؟
Don’t you forget about me baby no
هیچ چیز رو درباره من فراموش نکن عزیزم
Don’t you forget about me now
هیچ چیز رو درباره من الان فراموش نکن
Some day you'll turn around and ask me
یه روزی تو برمیگردی و از من میپرسی
Why did I let you go
چرا من تو رو ترک کردم ؟
wherever I go, I won't forget about you
من هر جایی که برم تو رو فراموش نمیکنم
oh no, oh no, oh no
آه ، نه نه نه
wherever you go,
تو هر جایی که میری
 don't you forget about me
هیچ چیز رو در مورد من فراموش نکن

تاریخ ارسال: جمعه 8 خرداد‌ماه سال 1388 ساعت 06:24 ب.ظ | نویسنده: Mr.Hani 2 نظر

Mono - Silent Flight, Sleeping Dawn

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 5 خرداد‌ماه سال 1388 ساعت 11:26 ب.ظ | نویسنده: Mr.Hani 3 نظر
( تعداد کل: 11 )
   1      2   >>
صفحات